Przedsiębiorstwo Eko-chem Spółka z o.o.

Nasze rekomendacje:L.p. Czas realizacji
od – do
Nazwa Inwestora Nazwa Zleceniodawcy Wartość robót netto Przedmiot zamówienia Referencje
1. Grudzień 2016 – wrzesień 2017 Grudzień 2016 – wrzesień 2017 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kosińskiego 15 324.074 zł Rozprowadzenie instalacji c.w.u., montaż wodomierzy c.w. i z.w., Rozprowadzenie instalacji c.o., prace budowlane i elektryczne w węźle  
2. Kwiecień 2016 – marzec 2017 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Racjonalizatorów 2-4 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Racjonalizatorów 2-4 144.616 zł Rozprowadzenie instalacji c.w.u., montaż wodomierzy c.w., przyłączenie węzła c.w.u. ReferencjePDF
3. Sierpień – listopad 2016 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kosińskiego 3-6 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kosińskiego 3-6 185.185 zł Rozprowadzenie instalacji c.w.u., przyłączenie węzła c.o. i c.w.u. ReferencjePDF
4. Sierpień – listopad 2016 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kosińskiego 2-2a Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kosińskiego 2-2a 125.000 zł Rozprowadzenie instalacji c.w.u., przyłączenie węzła c.o. i c.w.u. ReferencjePDF
5. Lipiec – październik 2016 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Głogowska 150, 152, 154, 154a Wspólnota Mieszkaniowa ul. Głogowska 150, 152, 154, 154a 92.593 zł Dostawa i montaż węzła cieplnego c.o. i c.w.u. ReferencjePDF
6. Sierpień – wrzesień 2016 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Matejki 47 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Matejki 47 23.520 zł Wymiana pionów wod-kan  
7. Lipiec – sierpień 2016 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Klin 13/16 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Klin 13/16 23.219 zł Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej  
8. Październik 2015 – lipiec 2016 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Św. Marcin 49 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Św. Marcin 49 296.296 zł Wymiana pionów wod-kan, instalacji c.o., rozprowadzenie instalacji c.w.u., budowa węzła dla c.o. i c.w.u.  
9. Styczeń – kwiecień 2016 Wspólnota Mieszkaniowa Al. Niepodległości 28 Wspólnota Mieszkaniowa Al. Niepodległości 28 242.418 zł Budowa węzła c.o. i c.w.u., rozprowadzenie instalacji c.o. i c.w.u., wymiana poziomów z.w., wymiana pionu kan., przeprojektowanie ReferencjePDF
10. Kwiecień 2015 – styczeń 2016 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kassyusza 7-15 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kassyusza 7-15 286.383 zł Wykonanie instalacji c.w.u., przyłączenie mieszkań na ostatniej kondygnacji do instalacji c.o., dostawa i montaż węzła cieplnego dla c.o. i c.w.u. ReferencjePDF
11. Lipiec – październik 2015 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kościuszki 72 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kościuszki 72 342.593 zł Wykonanie instalacji c.o., c.w.u., dostawa i montaż węzła cieplnego dla c.o. i c.w.u. ReferencjePDF
12. Czerwiec – sierpień 2015 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Tomickiego 14 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Tomickiego 14 72.983 zł Wymiana poziomów instalacji c.o., dostawa i montaż węzła cieplnego dla c.o. ReferencjePDF
13. Maj – czerwiec 2015 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Głogowska 150, 152, 154, 154a Wspólnota Mieszkaniowa ul. Głogowska 150, 152, 154, 154a 56.684,-zł Wykonanie nastaw na zaworach termostatycznych, montaż regulatorów podpionowych, chemiczne czyszczenie instalacji c.o. ReferencjePDF
14. Czerwiec – grudzień 2014 GTBS Gdańsk „Envirotech” sp. z o.o. Poznań 636.675,-zł Wymiana elektrycznego systemu ogrzewania na system centralnego ogrzewania (6 budynków mieszkalnych)
15. Październik – Listopad 2014 SM Dębina w Poznaniu SM Dębina w Poznaniu 65.086,-zł Wymiana 16 pionów z.w., c.w.u. i cyrkulacji
16. Czerwiec – Sierpień 2014 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Klin 11/14 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Klin 11/14 91.704,-zł Wykonanie instalacji ciepłej wody i kotłowni gazowej (1 budynek mieszkalny)
17. Czerwiec – Lipiec 2014 SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu „Envirotech” sp. z o.o. Poznań 31.027,-zł Wymiana zaworów kulowych na zawory podpionowe (1 budynek mieszkalny)
18. Wrzesień – grudzień 2013 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Bukowska 69 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Bukowska 69 105.404,-zł Wykonanie instalacji c.w.u.
19. Lipiec – grudzień 2013 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kraszewskiego 8/ Słowackiego 39 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kraszewskiego 8/ Słowackiego 39 444.444,-zł Wykonanie instalacji c.o., c.w.u., budowa węzła dwufunkcyjnego ReferencjePDF
20. Październik – listopad 2013 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kościelna 45 M&K BON Poznań 36.870,-zł Wymiana wodomierzy z.w., c.w. oraz ciepłomierzy
21. Sierpień – Wrzesień 2013 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, ZKZL w Poznaniu EM-DE Poznań 32.770,-zł Wymiana poziomów instalacji z.w., montaż zestawu hydroforowego (ul. Prusa 3)
22. Maj – sierpień 2013 PSM „Winogrady” w Poznaniu „Envirotech” sp. z o.o. Poznań 294.186,-zł Kompleksowa wymiana instalacji c.o. (1 budynek mieszkalny) ReferencjePDF
23. Sierpień 2011 – marzec 2013 CSWL Biedrusko „Agrobex” sp. z o.o. Poznań 417.647,-zł Wykonanie instalacji wodociągowych i grzewczych (7 budynków koszarowych)
24. Listopad 2012 Wspólnota Mieszkaniowa
ul. Sokoła 55-59
Wspólnota Mieszkaniowa
ul. Sokoła 55-59
112.774,-zł Rozprowadzenie instalacji wod-kan oraz budowa węzła dwufunkcyjnego (1 budynek mieszkalny)
25. Sierpień – październik 2012 Wspólnota Mieszkaniowa
ul. Klin 13/16
Wspólnota Mieszkaniowa
ul. Klin 13/16
88.181,-zł Wykonanie instalacji ciepłej wody i kotłowni gazowej (1 budynek mieszkalny) ReferencjePDF
26. Lipiec – grudzień 2012 Wspólnota Mieszkaniowa
ul. Junacka 11-21
Wspólnota Mieszkaniowa
Ul. Junacka 11-21
634.948,-zł Kompleksowa wymiana instalacji c.o. (1 budynek mieszkalny)
27. Maj – lipiec 2012 Wspólnota Mieszkaniowa
ul. Włodkowica 3-5
Wspólnota Mieszkaniowa
Włodkowica 3-5
130.424,-zł Kompleksowa wymiana instalacji c.o. (1 budynek mieszkalny)
28. Czerwiec – sierpień 2012 PSM „Winogrady” w Poznaniu „Envirotech” sp. z o.o. Poznań 186.108,-zł Kompleksowa wymiana instalacji c.o. (1 budynek mieszkalny)
29. Maj – sierpień 2012 PSM „Winogrady” w Poznaniu „Envirotech” sp. z o.o. Poznań 151.540,-zł Kompleksowa wymiana instalacji c.o. (1 budynek mieszkalny)
30. Styczeń – kwiecień 2012 Aquanet S.A. Poznań „Envirotech” sp. z o.o. Poznań 36.172,-zł Modernizacja sieci wodociągowej
31. Maj – grudzień 2011 Aquanet S.A. Poznań „Envirotech” sp. z o.o. Poznań 245.876,-zł Modernizacja sieci wodociągowej oraz montaż zestawów hydroforowych ReferencjePDF
32. Czerwiec – sierpień 2011 Wspólnota Mieszkaniowa PW „Winter” Luboń 25.000,-zł Wymiana instalacji gazowej (1 budynek mieszkalny) ReferencjePDF
33. Wrzesień – grudzień 2011 Wspólnota Mieszkaniowa Kantaka 2/4 Wspólnota Mieszkaniowa Kantaka 2/4 209.487,-zł Wymiana i pobudowanie nowych pionów wod-kan (1 budynek mieszkalny)
34. Sierpień 2011 Wspólnota Mieszkaniowa Jasna Rola / Naramowicka 173-187 Wspólnota Mieszkaniowa Jasna Rola / Naramowicka 173-187 73.425,-zł Wymiana ciepłomierzy (185 szt.)
35. Lipiec – październik 2011 Wspólnota Mieszkaniowa Pl. Wielkopolski 2, 2A, 3, 3A Wspólnota Mieszkaniowa Pl. Wielkopolski 2, 2A, 3, 3A 50.709,-zł Dostawa i montaż węzła cieplnego dla potrzeb c.w.u. (1 budynek mieszkalny)
36. Lipiec – sierpień 2011 Wspólnota Mieszkaniowa
Dąbrowskiego 28
Wspólnota Mieszkaniowa
Dąbrowskiego 28
63.889,-zł Modernizacja instalacji c.o. (1 budynek mieszkalny)
37. Maj – czerwiec 2011 Urząd Gminy w Przywidzu „Envirotech” sp. z o.o. Poznań 350.000,-zł Montaż instalacji solarnych w budynkach jednorodzinnych (95 budynków)
38. Listopad 2010 – maj 2011 Miasteckie Towarzystwo Gospodarcze w Miastku „Envirotech” sp. z o.o. Poznań 610.559,-zł Montaż instalacji solarnych w budynkach jednorodzinnych (279 budynków)
39. Listopad – grudzień 2010 BZ WBK w Pile BZ WBK w Pile 61.475,-zł Remont i modernizacja węzła cieplnego oraz instalacji c.o. (budynek banku)
40. Październik – grudzień 2010 Wspólnota Mieszkaniowa Ks. B. Wysokiego 11-11E „Envirotech” sp. z o.o. Poznań 186.424,-zł Wymiana poziomów wodnych, montaż c.w.u. oraz kotła na eko-groszek (1 budynek mieszkalny)
41. Wrzesień – grudzień 2010 Wspólnota Mieszkaniowa Gwarna 11 Wspólnota Mieszkaniowa Gwarna 11 436.513,-zł Wykonanie wewnętrznej instalacji c.o., c.w.u. oraz budowa węzła cieplnego (1 budynek mieszkalny) ReferencjePDF
42. Lipiec 2010 – marzec 2011 Wspólnota Mieszkaniowa Owsiana 6-16 „Envirotech” sp. z o.o. Poznań 266.168,-zł Wymiana instalacji c.o. i montaż instalacji c.w.u. (1 budynek mieszkalny) ReferencjePDF
43. Maj – lipiec 2010 Wspólnota Mieszkaniowa Działowa 6-8-10 Wspólnota Mieszkaniowa Działowa 6-8-10 93.198,-zł Wymiana pionów wod-kan, montaż pionów c.w.u. i cyrkulacji (1 budynek mieszkalny)
44. Maj – sierpień 2010 PSM „Winogrady” w Poznaniu „Envirotech” sp. z o.o. Poznań 386.099,-zł Kompleksowa wymiana instalacji c.o. (1 budynek mieszkalny)
45. Maj – sierpień 2010 PSM „Winogrady” w Poznaniu „Envirotech” sp. z o.o. Poznań 454.838,-zł Kompleksowa wymiana instalacji c.o. (2 budynki mieszkalne)
46. Kwiecień 2008 – czerwiec 2009 TBS „Kwatera” „Agrobex” sp. z o.o. Poznań 810.960,-zł Kompleksowe wykonanie instalacji sanitarnych – wodne, c.o. (4 budynki mieszkalne)
47. Listopad 2009 BZ WBK Oddział w Środzie Wlkp. BZ WBK Oddział w Środzie Wlkp. 57.377,-zł Wymiana kotłów gazowych (budynek banku)
48. Listopad 2009 – czerwiec 2010 Szpital Specjalistyczny w Pile „Envirotech” sp. z o.o. Poznań 640.544,-zł Rozprowadzenie instalacji c.o. i c.w.u. (budynki szpitala)
49. Listopad 2009 – lipiec 2010 Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu „Envirotech” sp. z o.o. Poznań 293.044,-zł Wymiana instalacji sanitarnych 9 (1 budynek mieszkalny)
50. Czerwiec – wrzesień 2009 Starostwo Powiatowe w Mogilnie „Envirotech” sp. z o.o. Poznań 369.421,-zł Modernizacja instalacji c.o. (2 szkoły, budynek Starostwa), modernizacja kotłowni węglowej na gazową (budynek Starostwa)
51. Czerwiec – wrzesień 2009 Wspólnota Mieszkaniowa Dąbrowskiego 20-22 w Poznaniu „Envirotech” sp. z o.o. Poznań 235.494,-zł Modernizacja instalacji c.o. (1 budynek mieszkalny)
52. Maj – grudzień 2009 Wspólnota Mieszkaniowa Al. Marcinkowskiego 13 / Podgórna 1 w Poznaniu Wspólnota Mieszkaniowa Al. Marcinkowskiego 13 / Podgórna 1 w Poznaniu 211.415,-zł Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wymiana instalacji wod-kan (1 budynek mieszkalny)
53. Kwiecień – listopad 2009 Szpital Specjalistyczny w Gnieźnie „Envirotech” sp. z o.o. Poznań 432.700,-zł Wymiana poziomów i pionów wodnych, wymiana grzejników
54. Styczeń – wrzesień 2009 Szpital Specjalistyczny w Śremie „Envirotech” sp. z o.o. Poznań 357.580,-zł Remont pięter wraz z wymianą instalacji c.o.
55. Luty – wrzesień 2009 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Śremie „Envirotech” sp. z o.o. Poznań 129.275,-zł Wymiana instalacji z.w. i c.w.u. oraz cyrkulacji (3 budynki mieszkalne) ReferencjePDF
56. Maj – wrzesień 2008 Wspólnota Mieszkaniowa Zeylanda 9 w Poznaniu „Envirotech” sp. z o.o. Poznań 532.678,-zł Wymiana instalacji wod.-kan., rozprowadzenie c.w.u., wymiana instalacji c.o. (1 budynek mieszkalny) ReferencjePDF
57. Maj – sierpień 2008 Wspólnota Mieszkaniowa Osiedle Powstańców Warszawy 5 w Poznaniu „Envirotech” sp. z o.o. Poznań 294.535,-zł Wymiana pionów i poziomów instalacji z.w. i c.w.u. oraz cyrkulacji, demontaż i montaż węzła cieplnego (1 budynek mieszkalny) ReferencjePDF
58. 2008 Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Rodzina Maryi” w Szamotułach „Renor” Puszczykowo 156.000,-zł Modernizacja instalacji wod-kan, montaż instalacji wod.-kan i c.o. (budynek Domu Dziecka) ReferencjePDF
59. 2008 „Domar” S.A. w Poznaniu „Domar” S.A. w Poznaniu 54.000,-zł Modernizacja instalacji c.o. (budynek biurowy, pawilon handlowy) ReferencjePDF
60. 2007 – 2008 Wspólnota Mieszkaniowa Głogowska 55 – Strusia 1 w Poznaniu Wspólnota Mieszkaniowa Głogowska 55 – Strusia 1 w Poznaniu 273.920,-zł Wymiana instalacji c.o., rozbudowa kotłowni o funkcję c.w.u. (1 budynek mieszkalny) ReferencjePDF
61. Kwiecień – sierpień 2007 PSM „Winogrady” w Poznaniu „Envirotech” sp. z o.o. Poznań 539.700,-zł Kompleksowa wymiana instalacji c.o. (1 budynek mieszkalny)